شنبه، 16 آذر 1398

آگهی های خرید و فروش مواد شیمیایی

تبلیغات

نظارت بر معضل دپوی مواد اولیه در انبارهای پتروشیمی

با توجه به افزایش فصلی تقاضا برای PVC، پیشنهاد می شود 10 هزار تن در هفته و 3 هزار تن نیز به صورت سلف، در بورس کالا عرضه شود تا شرایط عرضه و تقاضا به حالت پایدار بازگشته و از سویی، معضل دپوی مواد اولیه در انبارهای پتروشیمی، در این فصل به حالت عادی خود بازگردد.
پیشخوان اخبار