سقف خرید محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران از امروز به بازه زمانی یک ماهه تغییر خواهد کرد.


مرضیه طهماسبی" رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی" با اشاره به تلاش برای بهبود و تسهیل روند معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا بیان کرد:« با توجه به روند افزایشی معاملات محصولات پلیمری و شیمیایی در بورس کالا ، نسبت به افزایش عرضه محصولات پتروشیمی اقدام شده است.»

طهماسبی عنوان کرد: «صادرات محصولات پتروشیمی فقط از سوی پتروشیمی های تولیدی و نمایندگان قانونی آنها مجاز است و توصیه می شود نهادهای نظارتی نسبت به افزایش معاملات در بورس کالا و احتمال خرید توسط دلالان و فروش داخلی و یا صادراتی آن هوشمندانه تر عمل نمایند تا محصولات پتروشیمی به دست تولیدکنندگان واقعی آن برسد.»

افزایش عرضه PVC
رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در خصوص افزایش عرضه PVC افزود: با هدف تامین نیاز بازار از هفته آینده حدود 10،000 تن عرضه PVC از سوی مجتمع های پتروشیمی انجام خواهد شد.

منبع: اینپیا