نوزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری به تاریخ 18 الی 21 آذرماه 1398 تغییر یافت.