واردات کلی چین در نوامبر در مقایسه با اکتبر 8/6 درصد افزایش یافت، و به میزان 2212219 تن رسید. واردات بعد از دو ماه روند نزولی، در نوامبر سیر افزایشی به خود گرفت.

به گزارش مجله مواد شیمیایی؛ واردات پلیمر چین در ماه نوامبر بیشترین میزان آن از سال 2000 (آغاز جمع‌آوری داده توسط Chemorbis) است.

در این میان، در مقایسه سالانه، واردات پلیمر چین در ماه نوامبر در حدود 16/5 درصد افزایش یافت.

پنج کشور اصلی صادرکننده پلیمر به چین در ماه نوامبر عربستان سعودی (387637 تن)، کره جنوبی (262145 تن)، ایران (253966 تن)، تایوان (197734 تن) و امارات متحده عربی (187599 تن) می‌باشند.

پلی‌اتیلن سنگین

واردات پلی‌اتیلن سنگین چین در ماه نوامبر در مقایسه با ماه گذشته 10/2 درصد افزایش یافت و به میزان 708447 تن رسید. در مقایسه سالانه، این میزان افزایش در حدود 28 درصد بود.

عربستان سعودی با میزان 185647 تن صادرکننده اصلی این محصول به چین بود و به دنبال ایران ( 142385 تن) در جایگاه بعدی قرار گرفت.

پلی‌اتیلن سبک خطی

واردات پلی‌اتیلن سبک خطی در مقایسه با ماه گذشته 6/3 درصد افزایش یافت و به میزان 451864 تن رسید. در مقایسه با زمان مشابه در سال 2018، این میزان افزایش در حدود 18 درصد بود.

عربستان سعودی با میزان 112278 تن صادرکننده اصلی این محصول به چین بود و به دنبال آن کشورهای سنگاپور (93284 تن) و تایلند (50613 تن) در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

پلی‌اتیلن سبک

واردات پلی‌اتیلن سبک ماه نوامبر چین در مقایسه با ماه گذشته 10/3 درصد افزایش یافت و به میزان 295837 تن رسید. در مقایسه سالانه، این میزان افزایش در حدود 18 درصد بود.

ایران با میزان صادرات 66527 تن از این محصول به چین، صادرکننده اصلی بود و به دنبال آن کشورهای عربستان سعودی (39594 تن) و قطر (31514 تن) قرار گرفتند.

هموپلیمر پلی‌پروپیلن

واردات ماه نوامبر این محصول نسبت به ماه گذشته عمدتاً بدون تغییر باقی ماند و در میزان 312074 تن گزارش شد. در مقایسه سالانه، این میزان در حدود 4 درصد افزایش یافت.

کره جنوبی با میزان 68939 تن صادرکننده اصلی محصول به چین باقی ماند و کشورهای عربستان سعودی (36463 تن) و امارات عربی (26941تن) در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

هم‌بسپار پلی‌پروپیلن

واردات هم‌بسپار پلی‌پروپیلن در مقایسه ماهانه به میزان 5/6 درصد افزایش یافت و همچنین با افزایش 14/3 درصدی در مقایسه سالانه در میزان 144697 تن گزارش شد.

کره جنوبی با میزان 33616 تن صادرکننده اصلی محصول به چین بود، و به دنبال آن سنگاپور (33426 تن) و تایوان (32935 تن) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

پی‌وی‌سی

واردات پی‌وی‌سی ماه نوامبر چین در مقایسه ماهانه 32 درصد افزایش یافت و باوجود افت 20 درصدی در مقایسه سالانه در میزان 60059 تن گزارش شد.

آمریکا با میزان 32802 تن صادرکننده اصلی پی‌وی‌سی به چین بود، و به دنبال آن تایوان (15926 تن) و ژاپن (7777 تن) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

پلی استایرن

واردات پلی استایرن در مقایسه ماهانه 16 درصد افزایش یافت و در میزان 71403 تن گزارش شد. در مقایسه سالانه این میزان افزایش، 22 درصد بود.

تایوان صادرکننده اصلی پلی استایرن به چین با میزان 20010 تن بود و به دنبال آن سنگاپور (8037 تن) در رده بعدی قرار گرفت.

ای بی اس 

واردات ای بی اس ماه نوامبر چین نیز همچنین افزایش ماهانه 16/5 درصدی را ثبت کرد و در میزان 159799 تن گزارش شد. در مقایسه سالانه، این میزان افزایش در حدود 18 درصد بود.

تایوان با میزان 70035 تن صادرکننده اصلی ای بی اس به چین بود و به دنبال آن کره جنوبی (46398 تن) در رده بعدی قرار گرفت.