غرفه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران میزبان فعالان اقتصادی ایران و سایر کشورهای جهان در حوزه پلیمر و پلاستیک است.


به گزارش مجله مواد شیمیایی؛ انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در بیست و نهمین نمایشگاه پلاست اوراسیای ترکیه با همراهی و مشارکت چند شرکت ایرانی غرفه ای را دایر کرده تا ضمن رایزنی با شرکت های بین المللی برای توسعه و به روزآوری صنعت پلاستیک و پلیمر زمینه همکاری های بیشتر اعضای انجمن با فعالان اقتصادی جهان را فراهم کند.

بر اساس این گزارش در غرفه انجمن ملی در نمایشگاه پلاستیک ترکیه ضمن ارائه بروشورهای انجمن به مراجعه کنندگان زمینه آشنایی آنان با فعالیت های انجمن و نیز تولیدات ایرانی اعضای انجمن ملی فراهم شده و مذاکرات پویا  اثرگذاری با مخاطبان بین المللی نمایشگاه امسال در حال انجام است که گزارش های آن پس از پایان نمایشگاه منتشر خواهد شد.

در نمایشگاه امسال شرکت های مازرون فوم،بسپارگستر آریا،فن آوران شیمی،پلاستیک طبرستان، رنگدانه سیرجان انجمن ملی را در برپایی غرفه همراهی کرده اند.

در روزهای برگزاری نمایشگاه تعداد زیادی از بروشورهای تبلیغاتی اعضا میان شرکت کنندگان به صورت رایگان توزیع می شود.


منبع : اینپیا