مرتضی بیشه رئیس انجمن پلیمر اصفهان در خصوص مشکلات فعالان صنایع پلاستیک این استان به وزیر صمت نامه نوشت.

ایشان در نامه از مشکلات فراوری تولیدکنندگان صنعت پلیمر عنوان کردند که دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از اصناف و مصرف‌کننده نهایی کالا توسط سازمان امور مالیاتی به‌درستی انجام نمی‌شود و به همین خاطر اصناف از دریافت برگ خرید رسمی از تولیدکنندگان سرباز می‌زند و تولیدکنندگان برای رفع این مشکل مجبور به خرید فاکتورهای سوری از دلالان و یا عدم ارائه فاکتور رسمی می‌گردند؛ لذا سازمان صمت اگر می‌خواهد سهمیه مواد اولیه تولیدکنندگان را بر اساس میزان فروش اظهارشده به سازمان امور مالیاتی تعیین نماید که اصناف و مصرف‌کنندگان نهایی مجبور به پرداخت ارزش‌افزوده شوند. پس‌ازاین که صحت عملکرد این سیستم اطمینان حاصل نمود سهمیه مواد اولیه تولیدکنندگان را بر اساس میزان فروش رسمی تعیین نماید.


منبع: همکو