درشماره 135 مجله مواد شیمیایی به سراغ آقای غلامحسین آزادی «نایب رئیس اول اتحادیه صنف مواد شیمیایی» رفتیم؛ تا با وی در مورد مشکلات فروشندگان مواد شیمیایی در بازار کیمیا گفت‌وگو کنیم.
وی درزمینه ی مواد اولیه‌ی صنعت مواد شیمیایی فعالیت گسترده‌ای دارد و از چالش‌ها و راهکارهای این حوزه سخن می‌گوید، ایشان تأکیدمی کند که صنف مواد شیمیایی نیاز به مکان تخصصی دارند. همچنین انتقال اصناف به بازار کیمیا را تقریباً ناموفق می‌داند.
در ادامه می توانید pdf  این گفت وگو را بخوانید.

غلامحسین آزادی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مواد شیمیایی