آژانس بین المللی انرژی در روز پنجشنبه گفت، شیوع ویروس کرونا بازار های جهانی نفت را با شوک مواجه کرده است، و با کاهش تقاضا به میزان پیش بینی شده 435000 بشکه در روز، رشد سالانه را به کمترین میزان از سال 2011 رسانده است.

به گزارش مجله مواد شیمیایی؛ پیش بینی میشود شیوع این ویروس تقاضای نفت خام 2020 را، از میزان 365000 بشکه در روز تا 825000 بشکه در روز کاهش دهد، و تقریبا آن را به کمترین میزان در یک دهه اخیر برساند.

تقاضای سال 2019 نیز به دنبال کاهش مصرف کشور های جزو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به 885000 بشکه در روز، کمتر از انتظار بود.

به دنبال پیش بینی آژانس بین المللی انرژی از کاهش مصرف نفت خام چین به میزان 1/1 میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول و تا میزان 500000 بشکه در روز در باقی سال، همچنین انتظار میرود خروجی پالایشگاه های جهانی ضعیف تر باشد. 

شیوع کرونا این تردید را به وجود میآورد که آیا عرضه و تقاضای بازار نفت خام در نیمه دوم 2020 با وجود کاهش 10 دلاری قیمت نفت برنت در ژانویه، به تعادل میرسد یا خیر.

آژانس بین المللی انرژی در گزارش بازار نفت ماهانه خود گفت: «قبل از شیوع این ویروس نیز، به دلیل توسعه در آمریکا، برزیل، کانادا و نروژ، بازار با انتظار فراوانی عرضه به میزان 1 میلیون بشکه در روز در نیمه اول 2020، مضطرب بود.»

آژانس اشاره داشت، اپیدیمی سارس در سال 2003 به عنوان مقیاسی گسترده برای تاثیر بالقوه ویروس کرونا بر بازار های جهانی به کار گرفته شد، اما جایگاه چین در جهان از آغاز هزاره جدید به میزان قابل توجهی تکامل یافته است. 

آژانس اضافه کرد: «امروز، چین مرکز زنجیره عرضه جهانی است و میزان مسافرت به این کشور و از آن بسیار افزایش یافته است، که این امر خطر شیوع ویروس را بیشتر میکند.»

تقاضای نفت چین در سال 2003 در مقایسه با سال 2019 از میزان 5/7 میلیون بشکه در روز به میزان 13/7 میلیون بشکه در روز رسید، و سال گذشته، علیرغم اینکه رشد ناخالص داخلی در نتیجه جنگ تجاری با آمریکا به کمترین میزان خود در چند سال گذشته رسید، کشور در مقیاس جهانی در سه دوره سه ماهه پشت سر هم با رشد تقاضای نفت خام مواجه بود.

طبق اطلاعات آژانس، پیش بینی میشد چین در سال جاری رتبه سوم مصرف نفت خام جهانی را به دست آورد، اما الان انتظار میرود آن ها حتی به رتبه پنجم هم نرسند.

تخمین آژانس از کاهش تقاضا به میزان 365000 بشکه در روز در بازه پایینی پیش بینی ها از کاهش 300000 تا 500000 بشکه در اوایل ماه میباشد.

کشور های اوپک پلاس در نظر دارند تا در سال جاری تولید را بیش از پیش کاهش دهند، اما تاثیر شیوع ویروس به این معنی است که این اتحادیه عمدتا در جهت توازن، تولیدات را کاهش میدهد، و احتمال میرود کاهش تولید 600000 بشکه در روز برای جبران کمبود باشد اما به نظر میرسد بازار را به طور قابل توجه محدود کند.

آژانس اشاره داشت، کاهش تولیدات اوپک پلاس با تکیه بر توافق اعضای آن، به متعادل کردن افزایش عرضه ادامه میدهد، و به دنبال افزایش تولیدات کشور های غیر اوپک تا 2/1 میلیون بشکه در روز، تولید جهانی عمدتا در ژانویه ثابت بود.  

سوال دیگری که مطرح است تاثیر شیوع ویروس بر رشد ناخالص داخلی جهانی میباشد. صندوق بین المللی پول پیش از این پیش بینی کرده بود که رشد ناخالص داخلی جهانی در سال جاری تا 2021 بر دوش بازار های نوظهور خواهد بود، اما، شیوع ویروس زمانی اتفاق می افتد که، روند نزولی بازار هایصنعتی تغییر کرده بود. 

آژانس اضافه کرد، تداوم قیمت های پایین نفت خام میتواند عرضه آمریکا به عنوان معامله کننده زمینی را کاهش دهد – که بیش از کاهش تولید تولیدکنندگان بزرگ مرسوم میتواند موجب تغییر روند بازار شود – اما به نظر نمیرسد این امر تاثیر قابل توجهی بر رشد بازار تا ایام آتی سال داشته باشد.