به گزارش مجله مواد شیمیایی؛ قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

براساس نرخ های اعلام شده قیمت خرید دلار آمریکا 11,350(یازده هزار و سیصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 11,450(یازده هزار و چهارصد و پنجاه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 12,550(دوازده هزار و پانصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش یورو 12,650(دوازده هزار و ششصد و پنجاه تومان) است.