مدیر روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس با تکذیب انفجار در پتروشیمی، گفت: قطع برق دریکی از نیروگاه‌های پتروشیمی فجر، تعدادی از پتروشیمی‌های منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر از مدار خارج‌شده‌اند.

به گزارش مجله مواد شیمیایی؛ بهنام صیفوری عصر یکشنبه بابیان اینکه پتروشیمی فجر مسئولیت تأمین سرویس‌های جانبی پتروشیمی‌های ماهشر را بر عهده دارد، ادامه داد: این شرکت دو نیروگاه دارد که یکی از نیروگاه‌ها از مدار خارج‌شده است.

وی گفت: با استفاده از برق نیروگاه دوم، سایر سرویس‌های جانبی در مدار تولید قرار دارد و در تلاشیم تا نیروگاه اول نیز هر چه سریع‌تر به مدار تولید بازگردد.

صیفوری تأکید کرد: این قطعی در حالی اتفاق افتاده که این پتروشیمی چهار سال تولید پایدار داشته است.

به گفته مدیر روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، پتروشیمی‌هایی که سرویس‌های جانبی را از فاز دو می‌گیرند اکنون در مدار تولید قرار دارند.

وی علت قطع برق نیروگاه پتروشیمی فجر را فنی ذکر کرد و اظهار امیدواری کرد سریع‌تر این نیروگاه به مدار تولید بازگردد.

گفتنی است، شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس مسئول تأمین سرویس‌های جانبی مانند برق، بخار، اکسیژن و... ر ا برای پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر بر عهده دارد و ازآنجاکه پتروشیمی‌ها بدون این خدمات نمی‌توانند به تولید ادامه دهند، قطع یکی از این سرویس‌ها، توقف تولید در سایر پتروشیمی‌ها را به دنبال دارد.


منبع: ایرنا