فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب سرمایه گذارجهت سرمایه گذاری و مشارکت در طرح " متانول به پروپیلن(MTP)" در منطقه اسلام آباد غرب تجدید شد.

به گزارش مجله مواد شیمیایی؛ فراخوان عمومی شناسائی و انتخاب سرمایه گذارجهت سرمایه گذاری و مشارکت در طرح " متانول به پروپیلن(MTP)" بهعنوان فاز اول از زنجیره تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن (GTPP) در منطقه اسلام آباد غرب بمنظور انتخاب سرمایه گذاران توانمند و واجد شرایط جهت سرمایه گذاری و مشارکت در طرح مذکور تجدید شد.


منبع: نیپنا