دومین همایش ملی نوآوری در صنعت پلاستیک به همراه ارائه فرصت‌های نوآورانه سرمایه‌گذاری این صنعت که ۲۲ تا ۲۴ دی ماه سال جاری در تهران برگزار می شود، برنامه های ویژه ای برای توسعه نگرش های فناورانه در صنعت پلاستیک و پلیمر دارد.
 


به گزارش مجله مواد شیمیایی: این همایش که در سالن مرکز شکوفایی و نوآوری برگزار خواهد شد با محورهایی چون نوآوری و شاخص های آن در صنعت پلاستیک به همراه مطالعه تعدادی از شرکت‌های داخلی، پلاستیک و محیط زیست؛ فرصت‌ها و تهدیدها، ارائه راهکارهای نوآورانه جهت توسعه و بهبود فضای کسب و کار؛ برنامه و مسئولیت دولت و بخش خصوصی، ارائه نیازهای فناورانه صنعت و دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان به موضوع نوآوری در صنعت پلاستیک می پردازد.


منبع: اینپیا