به گزارش مجله مواد شیمیایی؛در روز یکشنبه 21 مهرماه سال جاری با حضور وزیر نیرو  از طرح دانش بنیان با نام HAS که به منظور ارتقای توان تولید توربین‌های گازی در شرایط نصب محیطی، ایده‌پردازی، مهندسی و پیاده‌سازی شده؛ رونمایی شد. 


در این طرح، افت تولید توربین گازی که ناشی از دور شدن از شرایط دما، رطوبت و فشار تعریف شده در شرایط طراحی بر اساس پارامترهای ایزو رخ می دهد با تغییر مهندسی شده زاویه پره‌های کمپرسور توربین گازی، تا حد قابل توجهی جبران می شود.

طرح دانش بنیانارتقای توان تولید توربین‌های گازی که از مرحله ایده پردازی و طراحی تا مهندسی و اجرا تماما توسط نیروهای متخصص ایرانی انجام شده، در دو نیروگاه کرمان و یزد به صورت آزمایشی در تابستان 98 پیاده سازی و اجرا شده بود که نتایج مثبت به‌کارگیری پایلوت آن موجب شد امروز این طرح در ابعاد ملی توسط وزیر نیرو رونمایی شود و به دستور وزیر، برای توسعه آن در سطح دیگر نیروگاه‌های کشور از امروز اقدام خواهد شد.


منبع: تسنیم