صنایع شیمیایی یک صنعت مهم برای توسعه است. صنعت شیمیایی درصد بالایی از اشتغال ایران را تشکیل می دهد. بنابراین این مقاله جهت یاداوری این صنعت در عصرارتباطات و اطلاعات است . امکان ارتباط بین این دو حوزه که به نوعی تکنولوژی های ارتباطی باعث توسعه عرصه ی صنایع شیمیایی می شود.

آشنایی با مواد شیمیایی از نگاهی دیگر

در صنایع شیمیایی، شاهد تهیه و ساختن هزاران فرآورده مورد مصرف جوامع انسانی هستیم. با کمی دقت می‌توانیم دریابیم که دوام و بقای جوامع پیشرفته امروزی شدیدا به صنایع شیمیایی آن کشور امکان پذیر است. اهمیت فراورده های شیمیایی در زندگی روزمره به راحتی حس می شود. با انجام عملیات شیمیایی بر روی نفت خام، گاز طبیعی و زغال سنگ می‌توانیم صدها فرآروده بسیار مهم و ارزشمند مانند انواع بنزین‌ها نفت و گازوئیل، انواع روغن‌ها، گاز شهری، زغال کک و صدها محصول پتروشیمی دیگر به دست آوریم. تهیه آلومینیوم از بوکسیت و تهیه فلزات دیگر از ترکیبات آن‌ها نیز به دنبال اجرای واکنش های شیمیایی در دستگاه‌های مورد نظر عملی می‌شود. از سوزاندن گوگرد یا پیریت در کارخانه و انجام عملیات بعدی بر روی آن، سولفوریک اسید به دست می‌آید. از این اسید برای تهیه انواع کودهای شیمیایی، برخی نمک‌ها، دیگر ترکیب‌های شیمیایی، حل کردن کانی‌ها و … استفاده می‌شود.

 از جمله مواردی مواد شیمیایی در آن استفاده می شود عبارت اند از از نمک طعام برای هیدروکلریک اسید، سدیم کربنات، سود، گاز کلر، سدیم و ... که این ها به نوبه خود در تهیه صابون، کاغذ و پارچه های پنبه‌ای و پشمی، پلاستیک، فیبر و …کاربرد دارند. از راه اجرای عملیات شیمیایی بر روی چوب، می‌توان به محصولاتی چون ابریشم مصنوعی، انواع فیبرها، انواع کاغذها، پلاستیک‌ها، پودرهای بدون دود، زغال فعال، استیک اسید، اتانول و متانول، تربانتین، رزین، استون و … دست یافت. همچنین از راه واکنش‌های شیمیایی بر روی مواد خام اولیه مورد نظر انواع شیشه‌ها و انواع رنگ های مصنوعی به دست‌ می آیند. تهیه انواع سرامیک‌ها و فرآورده های سرامیکی نیز با انجام واکنش‌های شیمیایی چندی همراه است.

تولید انرژی نیز به نوبه خود بیشتر منشا شیمیایی و صنایع شیمیایی دارد، مانند انرژی حاصل از سوخت های معمولی و انرژی حاصل از واکنش‌های هسته‌ای است. به همین ترتیب در پرتو شیمی و صنایع شیمیایی است که انواع داروهای پزشکی، سموم دفع آفات، انواع کاتالیزگرها و هزاران محصول دیگر سنتز، تهیه یا استخراج می‌شود؛ بنابراین با اطمینان می توان گفت شکوفایی اقتصاد ملی تا حدود زیادی در پرتو شیمی و صنایع شیمیایی امکان‌پذیر است.

تکنولوژی های اطلاعاتی وارتباطاتی 

از سال 1980 تکنولوزی های جدید اطلاعات مورد توجه قرار گرفت و این باور را به وجود آورد عامل مهمی در توسعه و رشد اقتصاد کشور ها است و به نوعی می توان گفت امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تغیرات زیادی در سلیقه و نوع دارتباطات و. افراد گذاشته است و این عامل کلیدی برای رشد اقتصادی کشور است؛ و ابزاری برای کاهش فاصله کشور های درحال توسعه با توسعه یافته ها است. با داشتن زیر ساخت های مناسب می توان روند رشد و توسعه اقتصادی را مشاهده کرد ارتباط میان توسعه ICT و توسعه اقتصادی کشورها یک رابطه دو سویه است: توسعه ICT از طرق مختلفی می‌تواند بر عملکرد کلّی اقتصاد اثرگذار باشد. اول اینکه، پیشرفت در این بخش می‌تواند موجب افزایش تولید و بهبود بهره وری در خود بخش مربوطه شود که مستقیماً عملکرد اقتصادی جامعه را بهبود می‌بخشد. دوم و از همه مهمتر اینکه، کاربرد آن در بخش‌های دیگر و بهبود عملکرد بخش‌های استفاده‌کنننده به طور غیرمستقیم عملکرد اقتصادی جامعه را بهبود می‌بخشد.

همچنین از سوی دیگر افزایش درآمد سرانه به عنوان شاخصی از رفاه جامعه موجب افزایش تقاضای خدمات ICT و در نتیجه توسعه بخش می شود.

درعصر کنونی بهره مندی از زیرساخت های فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات به دلیل آثار مثبت مستقیم و غیرمستقیم این حوزه بر جنبه های مختلف خرد و کلان اقتصاد، یکی از نمونه های توسعه اقتصادی و پیشرفت جوامع است و از اینرو توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات به عنوان عناصر کلیدی فضای مجازی اغلب به عنوان یک هدف کلان سیاستگذاری در کشورها مورد توجه قرار گرفته است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر به محل رقابت کشورها و میزانی برای سنجش توسعه یافتگی کشورها بدل شده است.

جمع‌بندی و پیشنهاد

اقتصاد دیجیتالی مفهوم نسبتا جدیدی است که با گسترش فناوری اطلاعات و بکارگیری آن در جوامع در حال تکامل است. اقتصاد دیجیتالی که در مواردی اقتصاد اینترنتی، اقتصاد نوینی یا اقتصاد شبکه‌ای هم نامیده می‌شود، اقتصادی است که بر پایه فناوری‌های دیجیتال شامل شبکه‌های ارتباط دیجیتالی (اینترنت و دیگر شبکه‌های ارزشی افزوده) رایانه‌ها، نرم افزار و دیگر فناوری‌های اطلاعاتی مرتبط استوار است.

 اگر این عرصه به تکنولوژی های ارتباطی توجه کافی داشته باشند و به نحوه احسنت از ابزار های ارتباطی استفاده کنند به‌نوعی مانند سایر عرصه‌های دیگر توسعه خواهد یافت. با توجه به مواردی که گفته‌شده است نیروی کار زیادی درصنایع مواد شیمیایی فعالیت دارند و شناخت این عرصه یکی از نیاز آهای اساسی برای توسعه اقتصاد کشور است. در این مقاله پیشنهاد می‌شود که از مزایای عصر ارتباطات برای بهبود این عرصه کمک گرفت مثلاً از طریق فنّاوری‌های ارتباطی در بهبود آموزش حرفه‌ای کارگران، بهبود روش فروش مواد شیمیایی، تغییر روش کار، افزایش کیفیت کار در صنایع مواد شیمیایی استفاده کرد. باید یادآوری کرد که  در دوران جدید خدمات نیز بر پایه ICT اتفاق می‌افتد.

برنامه‌های آموزش حرفه‌ای در استفاده از فنّاوری‌های ارتباطی باهدف شناسایی مخاطبان از این دریچه تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی یکی از عوامل مهم است. آشنایی کارگران از طریق ict از فنّاوری‌های روز دنیا می‌تواند به شنعت مواد شیمیایی کمک کند.

پیگیری با تغییرات تکنولوژیکی و ایجاد نوآوری، کلید موفقیت است پس با توجه به فراگیر بودن مواد اولیه شیمیایی در عرصه‌های مختلف صنایع شیمیای با استفاده از فنّاوری‌های ارتباطی می‌تواند روند توسعه خود را تندتر کنند و ظرفیت‌های تحقیق و توسعه را نیز تقویت کرد شرکت‌ها می‌توانند در یک بازار با سرعت در حال تغییر و رقابتی بمانند. سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود همچنین می‌توانند شرکت‌های شیمیایی، ارزش خود را در سطح ملی و منطقه‌ای افزایش دهند. ارتباطات خود را گسترش داده و تعاملات فرا منطقه‌ای داشته باشند.