از 5 آبان ۹۸ رسماً فرآیند عملیاتی پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا با آغاز تجارت ترجیحی بر اساس فهرست امتیازاتی اعطایی دوجانبه کلید می‌خورد.


به گزارش مجله مواد شیمیایی؛ خبر پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیایکی از مهمترین اخبار اقتصادی کشور در روزهای اخیر است. پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیامی‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی و صادراتی ایران داشته باشد و همزمان، نیازهای وارداتی ایران را به نحو مطلوبی تامین نماید. 

 بر اساس این موافقت‌نامه 862 قلم کالا شامل 360 قلم ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا و 502 قلم ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران مشمول تجارت ترجیحی خواهد بود.

در ادامه فهرست اقلام ترجیحی در مناسبات ایران و اتحادیه فوق جهت اطلاع مخاطبان منتشر می شود برای دانلود روی فهرست مربوطه کلیک نمایید:

امتیازات اعطایی ایران به اوراسیا

امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران


منبع: ایپنا