دیر اجرایی صندوق بین المللی پول، "کریستالینا جورجیوا" در آخر هفته گفت که، شیوع ویروس کرونا می تواند رشد اقتصادی چین در سال جاری را به میزان 5/6 درصد کاهش دهد و رشد جهانی را به میزان 0/1 درصد بکاهد. 

به گزارش مجله مواد شیمیایی، میزان جدید ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول از تخمین های قبلی ارائه شده در ژانویه سال جاری، 0/4 درصد کمتر است. 

در سال 2019، دومین اقتصاد بزرگ جهان رشد اقتصادی 6/1 درصدی را ثبت کرد – این میزان تقریبا کمترین آن در 30 سال گذشته است.

جورجیوا در بیانیه ای گفت: «در سناریو حال حاضر ما، سیاست های اعلام شده در حال اجرا هستند و اقتصاد چین در سه ماهه دوم به حالت عادی بازخواهد گشت. در نتیجه، تاثیر آن بر اقتصاد جهانی نسبتا حداقلی و مدت زیست آن کوتاه خواهد بود.»

جورجیوا نظرات خود را در ملاقات وزرای مالی و مسئولان بانک های مرکزی گروه 20 در عربستان سعودی اظهار کرد.

او اضافه کرد: «البته ما سناریو های وخیم تر، جایی که شیوع ویروس طولانی تر و جهان شمول تر خواهد بود را نیز تحت بررسی داریم، که در آن صورت رشد اقتصادی تحت تاثیر بیشتری قرار خواهد گرفت.»

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد جهانی از میزان 2/9 درصد در سال گذشته به میزان 3/3 درصد در سال جاری برسد.

ویروس کرونا که در اواخر سال گذشته در ووهان، بخش مرکزی استان هوبئی نمودار شد، موجب مشکلات تنفسی میشود. از آن موقع تا به حال این ویروس به بیش از 30 کشور و منطقه شیوع پیدا کرده است.

طبق اعلام رسمی در صبح دوشنبه، چین 77262 مبتلا، با میزان 2595 قربانی داشته است.

به طور جهانی، تعداد کل مبتلایان در تعداد 79360 نفر قرار گرفت، که کره جنوبی بعد از چین بیشترین آمار مبتلایان را داراست.

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری در کره در صبح دوشنبه گزارش دادند که 161 نفر دیگر مبتلا شده اند، که با احتساب آن تعداد کل مبتلایان در کره به میزان 763 نفر میرسد.

در اروپا، ایتالیا با 157 مورد تاییدی مبتلا به ویروس، بیشترین آمار را ثبت کرد. طبق گزارشات محلی، تقریبا همه آن ها در شمال ایتالیا جمع شده اند، و تعدادی از شهر ها در حال حاضر در قرنطینه هستند. 

در خاورمیانه، در صبح دوشنبه ایران 43 مورد مبتلا به ویروس با میزان قربانیان 8 نفر را گزارش کرده است، که این بیشترین میزان قربانی خارج از چین است.