بررسی جزئیات گزارش یارانه پنهان در کشور، نشان می‌دهد سالیانه رقمی بین ۵۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار نفت و گاز تولیدی “کم ارزش گذاری” می‌شود.


به گزارش مجله مواد شیمیایی؛ بررسی یک گزارش در خصوص تزریق یارانه‌های پنهان نشان می‌دهد سالیانه نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان در قالبهای مختلف به اقتصادی تزریق می‌شود.

اما یکی از چالشهای مهم تزریق یارانه پنهان، کم ارزش گذاری ثروتهای عمومی از جمله نفت، گاز و حاملهای انرژی است.

بر این اساس، ارزش سالیانه تولید نفت، میعانات گازی و گاز در اقتصاد ایران با قیمتهای بین المللی حداقل ۱۲۰ میلیارد دلار براورد شده است که شامل ۹۵ میلیارد دلار نفت و بین ۲۵ تا ۱۰۰ میلیارد دلار گاز می‌باشد.

گزارش مذکور تاکید دارد، در شرایط غیر تحریمی درآمد ایران از محل صادرات این محصولات نزدیک به ۵۸ میلیارد دلار بوده است.

همچنین ارزش فروش داخلی نفت، میعانات گازی و گاز با نرخ نیمایی ۱۱ هزار تومانی حدود ۱۰ میلیارد دلار براورد شده است.

به این ترتیب سالیانه بین ۵۲ تا ۱۳۲ میلیارد دلار از تولید نفت، گاز و میعانات گازی کم ارزش گذاری می‌شود.


منبع: تسنیم