دکتر سعید ترکمان با ارسال نامه ای به دکتر حامد سلطان نژاد از وی خواست به منظور رفع برخی عدم تناسب ها در سهمیه های مختلف و در گریدهای متفاوت نسبت به راه اندازی بازار تهاتری مواد اولیه در بورس کالای ایران اقدامات لازم صورت گیرد.

به گزارش مجله مواد شیمیایی؛ دکتر سعید ترکمان با ارسال نامه ای به دکتر حامد سلطان نژاد از وی خواست به منظور رفع برخی عدم تناسب ها در سهمیه های مختلف و در گریدهای متفاوت نسبت به راه اندازی بازار تهاتری مواد اولیه در بورس کالای ایران اقدامات لازم صورت گیرد.

در این نامه با اشاره به این موضوع که بسیاری از واحدهای تولیدی در صنایع تکمیلی محصولات پتروشیمی با توجه به تنوع سهمیه های خرید بهین یابی بر اساس ظرفیت های نصب شده موجود و تفاوت حجم، نوع و ویژگی های فنی تولید در زمان های مختلف ممکن است با مازاد سهمیه در برخی گروه های کالایی روبرو شوند نوشت: این در حالی است که در همان زمان ممکن است برخی واحد های تولیدی دیگر نیاز مبرم به خرید همین مواد داشته باشند اما سهمیه های خرید آنها به پایان رسیده باشد.

رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در ادامه خواستار راه اندازی بازاری همچون بازار معاملات تهاتری در بین واحدهای صنعتی دارای سهمیه خرید و کد بهین یاب شد تا به این ترتیب به این معاملات ورود کنند.

در ادامه این نامه آمده است: نخستین خروجی این اقدام کاهش فعالیت های سفته بازی و واسطه گری بر کالاهای مورد معامله در بورس کالاست که می تواند به تقلیل التهاب در بازار و کاهش قیمت تمام شده کل در واحدهای صنعتی بینجامد که تامین منافع واحدهای تولیدی واقعی را در بر دارد و به معنی کاهش محسوس تخلفات در توزیع مواد اولیه خواهد بود.منبع: پتروتحلیل