پتروشیمی شهید تندگویان موفق به دریافت گواهینامه اولین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین گردید.


به گزارش مجله مواد شیمیایی به نقل از روابط عمومی پتروشیمی شهیدتندگویان، درمراسم اختتامیه اولین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین که در دانشگاه صنعتی امیرکبیردرتاریخ ۱۷مهرماه۱۳۹۸ وباحضور "برات قبادیان" معاون آموزش پژوهش و فنآوری وزیر صنعت ،معدن و تجارت، "سیدفرید موسوی" رئیس فراکسیون جوانان مجلس ، سید احمد معتمدی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جمع کثیری از فعالان حوزه لجستیک برگزار شد،  در این مراسم گواهینامه جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین  به پتروشیمی شهید تندگویان اهدا شد. 


منبع:عصراقتصاد