تازه ترین قیمت های مواد اولیه پتروشیمی مورخ 29 دی ماه 98  برای عرضه در بورس کالا اعلام شد.

 به گزارش مجله مواد شیمیایی؛ دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی قیمت های جدید محصولات پتروشیمیایی برای عرضه در بورس کالا را به مدت یک هفته اعلام کرد.


نرخ ارز در قیمت های جدید 118.602 ریال محاسبه شده است.