دیداری جهت هم افزایی تشکل ها در خصوص مشکلات به وجود آمده برای تامین مواد اولیه واحدهای تولید همچنین برای رفع چالش ها و نگرانی های فعالان صنعت پلیمر 7 دی ماه سال جاری شکل گرفت.تا کمتر از دو هفته دیگر خبرهای جدید و خوبی در زمینه سهمیه بندی مواد اولیه منتشر می شود.

به گزارش مجله مواد شیمیایی؛ به دنبال هم افزایی تشکل ها در خصوص مشکلات به وجود آمده برای تامین مواد اولیه واحدهای تولید و همزمان با پیگیری های انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برای رفع چالش ها و نگرانی های فعالان صنعت پلیمر، ظهر 7 دی ماه  رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران به همراه دبیر کل خانه صنعت و معدن تهران با مهندس مهدی صادقی نیارکی سرپرست معاونت صنایع وزارت صنعت،معدن و تجارت دیدار و گفت و گو کردند.

این  دیدار پيرو مشكلات تعداد زيادي از توليدكنندگان مصنوعات پليمري برگزار شد و در این جلسه بر ضرورت حل فوری دغدغه های فعالان صنعت پلیمر تاکید شد.

مهندس علیرضا میربلوک، دبیرکل خانه صنعت و معدن استان تهران در این جلسه گفت:«توضيحات ارائه شده توسط مهندس صادقی نیارکی در خصوص شفاف سازيهاي صورت گرفته هم منطقي بود و هم بسيار اميدوار كننده بود.»

وی افزود:« در این جلسه این موضوع مهم مطرح شد که براي شركتهايي كه در سال ٩٨ رونق خوبي در كارشان ايجاد شده چه بايد كرد تا با كمبود سهميه مواجه نشوند؟»

به گفته میربلوک در این جلسه پیشنهاد شد كه فروش رسمي ٩ ماه اول سال ٩٨ ملاك تعیین سهمیه  قرار گيرد كه با موافقت سرپرست معاونت صنایع وزارت صمت  مواجه شد.

وی تاکید کرد:به احتمال زیاد كمتر از دوهفته آينده تصميمات خوبي در خصوص سهمیه بندی واحدهای تولیدی بويژه براي گريدهايي كه سابقه فروش در مچينگ داشته اند گرفته شده و به سازمان هاي صنعت و معدن استانها ابلاغ خواهد شد.

میربلوک به همکاران پلیمری خود پیشنهاد کرد برای حل مشکلات موجود براي اينكه بدور از جنجال و هياهو مساله جدي دنبال شود دو هفته ديگر تحمل كنند.

منبع: اینپیا