رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: مجتمع های پتروشیمی آمادگی دارند تا گرید های مورد نیاز صنایع تکمیلی را برای تولید مواد ضد عفونی کننده و ماسک تامین کنند. 

به گزارش مجله مواد شیمیایی"مرضیه طهماسبی" رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمیعنوان کرد:« با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و افزایش تقاضا از سوی  صنایع پایین دستی برای دریافت بیشتر برخی محصولات پتروشیمی که در برای پیشگیری و مقابله با این ویروس  مورد استفاده قرار می گیرد، مجتمع های پتروشیمی آمادگی دارند تا نیازهای بازار را تامن کنند.»

 وی افزود:« با همکاری و تعامل  هلدینگ ها و مجتمع های پتروشیمی  امکان افزایش تولید، عرضه و توزیع محصولات مورد نیاز در راستای تامین نیاز کشور وجود دارد.»