مدیران و نمایندگان انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و انجمن پلاستیک ترکیه در دیدار مشترک برای توسعه همکاری های تخصصی بین دو کشور توافق کردند.


به گزارش مجله مواد شیمیایی؛ در حاشیه برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه پلاست اوراسیا جلسه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با انجمن پلاستیک ترکیه(پاگب) برگزار شد.

شرکت کنندگان در این جلسه با تشریح توانمندی های مشترک در حوزه صنایع پلاستیک و پلیمر برای توسعه همکاری های نمایشگاهی،آموزشی و ... برنامه ریزی کردند.

در این جلسه مقرر شد به زودی تفاهم نامه ای برای توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی بین ایران و ترکیه و اعضای انجمن های تخصصی حوزه پلاستیک و پلیمر تنظیم و امضا شود.


منبع: اینپیا