بازارهای پلی اولفین ترکیه در اواخر دسامبر بعدازاینکه عرضه‌کنندگان به‌طور مرسوم ذخایر خود را در پایان سال فروختند، از کمترین میزان‌های خود در چند سال گذشته جهش کردند. قیمت‌های پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن از آن موقع به‌طور مداوم افزایش‌یافته‌اند، زیرا عرضه کافی و تقاضای مناسب این روند صعودی را تقویت کرده است.

به گزارش مجله مواد شیمیایی، بازارهای وارداتی پلی‌پروپیلن رافیا و فایبر از اواخر دسامبر صعود 10 تا 11 درصدی داشته‌اند. کاهش تخصیصات از عربستان سعودی و مصر تقاضا را تقویت کرد، و خریداران را برای تجدید ذخایر خود از ترس افزایش مضاعف قیمت‌ها، جذب کرد.

کاهش عرضه از مصر بازار پلی‌پروپیلن را تحت تأثیر قرار داد

روند صعودی با آغاز ژانویه به دنبال کاهش عرضه از سوی مصری‌هابسیار شدت گرفت. این اتفاق بسیار تأثیرگذار بود زیرا مصر بعد از عربستان سعودی دومین صادرکننده اصلی پلی‌پروپیلن هموپلیمر به ترکیه می‌باشد که از ژانویه تا نوامبر 2019 به میزان 225000 تن به ترکیه صادرات داشت.

تشدید کاهش تولیدات

شایعه‌ها مبنی بر این است که تولیدکننده مصری پلی‌پروپیلن بر عرضه خود اعلام فورس ماژور کرد، درحالی‌که این اطلاعات به هنگام انتشار آن تایید نشدند. گفته شد، شرکت در حال برنامه‌ریزی برای تعطیلی واحد خود در مارس برای عملیات تأمین و نگهداری بود.

بسیاری از معامله‌کنندگان اشاره داشتند، علاوه بر کاهش عرضه از سوی مصر، دوره فوریه تا مارس، تعطیلی‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ای در بلغارستان، روسیه و عربستان سعودی می‌باشد. یکی از منابع مطلع از قضیه در این هفته گفت: «شرکت‌های پتروشیمی Al Waha و SPC در میان تولیدکنندگان پلی‌پروپیلن سعودی هستند که با مشکلات عرضه برنامه‌ریزی‌شده یا نشده مواجه شده‌اند.»

کاهش حجم‌ها، موجب رسیدن پلی‌اتیلن سنگین و پلی‌اتیلن سبک خطی به بیشترین میزان خود در چند ماه گذشته شد.

اتفاق مشابهی در بازار پلی‌اتیلن به وقوع پیوست. کمبود عرضه مناسب از سوی منابع همیشگی خاورمیانه‌ای مسیر را برای افزایش قیمت‌ها در ژانویه هموار کرد. قیمت‌های وارداتی پلی‌اتیلن سنگین و پلی‌اتیلن سبک خطی در میانگین هفتگی از اواخر دسامبر 11 تا 12 درصد افزایش‌یافته‌اند. مجموع میزان صعود پلی‌اتیلن سبک به دلیل ذخایر اندک شرکت داخلی پتکیم، به 18 درصد رسید. 

یکی از تولیدکنندگان بزرگ عربستان سعودی با کمبود عرضه تحویل فوری به‌خصوص برای پلی‌اتیلن سبک خطی مواجه بود. یکی دیگر از عرضه‌کنندگان خاورمیانه‌ای در حال آماده‌سازی برای تعطیلی واحد خود در جهت عملیات تأمین و نگهداری در فوریه می‌باشد، که احتمالاً این اتفاق منجر به محدودیت تخصیصات پلی‌اتیلن سبک، پلی‌اتیلن سنگین و پلی‌اتیلن سبک خطی به ترکیه برای یک ماه دیگر می‌شود.


منبع: پترو تحلیل