قیمت های جدید مواد اولیه پتروشیمی اول دی ماه 98 برای عرضه در بورس کالا اعلام شد.

دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی قیمت های جدید محصولات پتروشیمیایی برای عرضه در بورس کالا را به مدت یک هفته اعلام کرد.

نرخ ارز در قیمت های جدید 112582 ریال محاسبه شده است.