رئیس کمیته شرایط اضطراری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت:« تولید ماده ضدعفونی کننده دست در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به بیش از از60 هزار عدد رسید. »

به گزارش مجله مواد شیمیایی؛ علی ربانیبا تاکید بر تداوم حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تولید محلول آنتى سپتیک در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با هدف تامین بخشی از نیازهای کشور گفت:« با تلاش های جهادگران فعال در این شرکت  روند  تولید  با جدیت ادامه دارد.»

وی افزود:« ماده ضدعفونی دست تولیدی، در شرکت های پتروشیمی  واقع در ماهشهر و عسلویه و همچنین مراکز درمانی دولتی استان های تهران ، گیلان، خوزستان ، بوشهر، مازندران،هرمزگان و کرمان با تامین اعتبار از سوی شورای راهبردی مناطق ماهشهر و عسلویه و هلدینگ های صنعت به صورت رایگان توزیع می شود.»

رئیس کمیته شرایط اضطراری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد:  «معرضه این محصول در شرکت های تابعه وزارت نفت و همچنین بیمارستان نفت نیز ادامه دارد.»