بر اساس دستور العمل جدید سازمان امور مالیاتی ضرایب مالیاتی فروشندگان محصولات پلاستیکی 2 درصد کاهش یافت.

بر اساس دستور العمل جدید سازمان امور مالیاتی ضرایب مالیاتی فروشندگان محصولات پلاستیکی از نه درصد به 7 درصد کاهش پیدا کرد. متن کامل دستور العمل به این شرح می باشد:


منبع: پپنا